ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε.
Μοναστηρίου 212, TK 546 28, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310536008 & 511655 FAX 2310521415

Α.Φ.Μ. 095368953

Γ.Ε.Μ.Η. 059232804000

Email br1@impexsa.gr

ΥΠ/ΜΑ
ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ – ΔΟΜΙΚΩΝ – ΛΙΠΝΑΤΙΚΩΝ
Μοναστηρίου 214 K 546 28, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο & FAX 231 05 00 075

Ωράριο Δε-Πα: 8:00-16:15

Email br1@impexsa.gr

im-impex.gr