Πληρωμές

Πληρωμή με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα
Κατάθεση σε λογαριασμό της εταιρίας μας
Τράπεζα Λογαριασμός
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αρ. Λογαριασμού: 208 470 43120
IBAN: GR 21 0110 2080 0000 2084 7043 120
Swift Code: ETHNGRAA
Τράπεζα Πειραιώς Αρ. Λογαριασμού: 5229-053264-081
IBAN: GR 53 0172 2290 0052 3264 081
Swift Code: PIRBGRAA
Alpha Τράπεζα Αρ. Λογαριασμού: 7030 0200 2003 471
IBAN: GR 87 0140 7030 7030 0200 2003 471
Swift Code: CRBAGRAA
Πληροφορίες

Ενημερωτικά , ως αιτιολογία κατάθεσης , θα πρέπει  να δηλώνεται την επωνυμία της υπηρεσίας σας

ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε.
Μοναστηρίου 212, TK 546 28, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 773 362 & 511655 FAX 2310521415
br1@impexsa.gr
ΥΠ/ΜΑ

ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ – ΔΟΜΙΚΩΝ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Μοναστηρίου 214 K 546 28, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο & FAX 231 05 00 075
Ωράριο Δε-Πα: 8:00-16:15
br1@impexsa.gr
im-impex.gr

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.