Όροι χρήσης & Προστασία προσωπικών δεδομένων

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Εδώ θα βρείτε νομικές πληροφορίες που αφορούν την ιστοσελίδα μας.

 

Πάροχος
ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε.

Μοναστηρίου 212, TK 546 28, Θεσσαλονίκη

Αριθμός: 2310 773 362 & 511655 fax 2310521415

ΥΠ/ΜΑ
ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ – ΔΟΜΙΚΩΝ – ΛΙΠΝΑΤΙΚΩΝ

Μοναστηρίου 214 K 546 28, Θεσσαλονίκη

ΦΑΞ 231 05 00 075

Ωράριο Δε-Πα: 8:00-16:15

im-impex.gr

Νομικές σημειώσεις

Με την επίσκεψή σας ή τη χρήση των διαδικτυακών σελίδων μας δηλώνετε ότι αποδέχεστε τους παρακάτω όρους χρήσης.

Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων

Όλα τα κείμενα, οι εικόνες, τα γραφήματα, τα αρχεία ήχου και οι υπόλοιπες πληροφορίες που δημοσιεύονται στις σελίδες μας, συμπεριλαμβανομένης και της διαμόρφωσής τους (περιεχόμενα) προστατεύονται βάσει του νόμου περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων. Εκτός αν αναφέρεται άλλο, μόνο η ΙΜΠΕΞ  ΑΒΕΕΕ έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα προστατευμένα περιεχόμενα.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή/και μεταβίβαση του παρόντος, έστω και μερική, χωρίς έγγραφη άδεια από την ΙΜΠΕΞ  ΑΒΕΕΕ Ειδικότερα απαγορεύεται η αντιγραφή εικόνων και τυπογραφικών χαρακτηριστικών από τις ιστοσελίδες μας και η χρήση αυτών για προσωπικούς σκοπούς.

Σήματα κατατεθέντα

Το σήμα  και το λογότυπα είναι προστατευμένα ονόματα και σήματα κατατεθέντα.

Χρήση αυτών των σημάτων επιτρέπεται μόνο μετά από προηγούμενη έγγραφη άδεια.

Αποποίηση ευθυνών

Τα περιεχόμενα των ιστοσελίδων μας υπόκεινται σε συνεχείς αλλαγές. Η ΙΜΠΕΞ  ΑΒΕΕΕ συντάσσει τις ιστοσελίδες της με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή και επιμέλεια. Εντούτοις, τα περιεχόμενα διατίθενται προς ανάγνωση χωρίς εγγύηση για την πληρότητα ή ορθότητά τους. Η ΙΜΠΕΞ  ΑΒΕ ΕΕ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για άμεση ή έμμεση ζημία (συμβατική και μη) που μπορεί να προκύψει από τη χρήση των πληροφοριών και στοιχείων που περιέχονται σ’ αυτές τις ιστοσελίδες, εκτός αν αποδειχθεί πρόθεση ή βαριά αμέλεια της ΙΜΠΕΞ  ΑΒΕΕΕ.

Η ΙΜΠΕΞ  ΑΒΕΕΕ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή εγγύηση για το περιεχόμενο των διαδικτυακών σελίδων προς τις οποίες υπάρχουν άμεσες ή έμμεσες παραπομπές στην ιστοσελίδα μας. Οι επισκέπτες ακολουθούν τους συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες με δική τους ευθύνη και χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες αυτές σύμφωνα με τους αντίστοιχους ισχύοντες όρους χρήσης.

Γενικοί οροί συνεργασίας
 •        Το περιεχόμενο του site και οι τιμές μπορεί να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.
 • Οι τιμές του  site  συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. καθώς και κάθε είδους εισφορών ή τελών.?
 •        Για την καλύτερη και έγκαιρη εξυπηρέτησή σας οι παραγγελίες μπορούν  να  αποστέλλονται με  email  στο  br1@impexsa. gr
 •        Παραγγελίες που λαμβάνονται έως τις 11:00 π.μ. εκτελούνται αυθημερόν με κάθε επιφύλαξη.
 •        Τα εμπορεύματα διακινούνται πάντοτε με ευθύνη του παραλήπτη.
 •       Ο παραλήπτης αναλαμβάνει αποκλειστικά τον κίνδυνο και τη  ζημιά σχετικά με τη μερική ή ολική καταστροφή των εμπορευμάτων, η οποία θα προκύψει μετά την παράδοση τους από την εταιρία μας στον μεταφορέα.
 •        Επιστροφές εμπορευμάτων δεν θα γίνονται δεκτές εκτός αν έχει προηγηθεί ανάλογη συμφωνία με το κατάστημα έως 10 ημέρες από την έκδοση του τιμολόγιου/απόδειξης και μόνο αν η κατάσταση των επιστρεφόμενων εμπορευμάτων είναι σε αρίστη κατάσταση (αχρησιμοποίητα, καθαρά και μέσα στην αρχική τους συσκευασία) συνοδευόμενα  από δελτίο αποστολής.
 •        Σε περίπτωση επιστροφής τα μεταφορικά επιβαρύνουν τον  αγοραστή – αποστολέα.
 •        Επιστροφές σε ανταλλακτικά δεν θα γίνονται δεκτές.
 •      Τα  εργαλεία προς επισκευή πρέπει να συνοδεύονται με δελτίο αποστολής. Ειδικά για τα εργαλεία που είναι σε εγγύηση πρέπει να συνοδεύονται με φωτοτυπία της απόδειξης ή του τιμολογίου πώλησης τους, αλλιώς παύει να ισχύει η εγγύηση.
 •      Σύμφωνα με την διεθνή νομοθεσία εργαλεία εγγυήσεων,  εργαλεία με  κάποια αστοχία στην κατασκευή τους επιστρέφουν στην εταιρία και αναλόγως, επισκευάζονται ή αντικαθίστανται με καινούρια, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Σε  καμία περίπτωση δεν επιστρέφεται η χρηματική αξία τους.

 

Προστασία προσωπικών δεδομένων

 

Πολιτική προστασίας δεδομένων για τον διαδικτυακό τόπο

Η ΙΜΠΕΞ  ΑΒΕΕΕ σας καλωσορίζει στους δικτυακούς της τόπους και εκφράζει τη χαρά της που ενδιαφέρεστε για την εταιρεία και τα προϊόντα μας. Για μας, η προστασία δεδομένων είναι κάτι παραπάνω από μια απλή υποχρέωση και ως εκ τούτου αντιμετωπίζουμε την προστασία των δεδομένων σας με μεγάλη σοβαρότητα. Χειριζόμαστε τα δεδομένα σας με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή και εμπιστευτικότητα και τα χρησιμοποιούμε μόνο μέσα στα όρια των διατάξεων για την  προστασία των δεδομένων και ειδικότερα του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων («GDPR»).

 

Ευθύνη για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Η ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕΕ φέρει ευθύνη για τη σύννομη επεξεργασία των δεδομένων σας. Επεξεργασία δεδομένων χρήσης όταν επισκέπτεστε τους δικτυακούς μας τόπους, αποθηκεύουμε το όνομα του παρόχου διαδικτυακών υπηρεσιών σας, τον δικτυακό τόπο από τον οποίο προέρχεστε, τους δικτυακούς τόπους μας που επισκέπτεστε, την ημερομηνία και τη διάρκεια της επίσκεψής σας, καθώς και πληροφορίες για τη συσκευή (κατασκευαστής, μοντέλο,  λειτουργικό σύστημα) και το πρόγραμμα πλοήγησης που χρησιμοποιείτε. Επίσης καταγράφουμε τη διεύθυνση IP σας, από την οποία όμως τα τελευταία τέσσερα ψηφία παραμένουν ανώνυμα . Επεξεργαζόμαστε τα παραπάνω δεδομένα χρήσης για το σκοπό του νόμιμου συμφέροντος μας προκειμένου να διευκολύνουμε την πρόσβασή σας στις υπηρεσίες μας από τεχνικής άποψης (π.χ. για να προσαρμόσουμε τις υπηρεσίες μας στην τερματική συσκευή που χρησιμοποιείτε) και προκειμένου να αναγνωρίσουμε και να σταματήσουμε τυχόν κακή χρήση. Επίσης χρησιμοποιούμε δεδομένα χρήσης σε ανωνυμοποιημένη μορφή για στατιστικούς σκοπούς και για τη βελτίωση του δικτυακού μας τόπου. Νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων χρήσης αποτελεί το το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο στ) του GDPR.

 

Χρήση cookies πρώτου μέρους

Σε διάφορες σελίδες μας χρησιμοποιούμε αρχεία τα οποία είναι γνωστά ως «cookies», με σκοπό να καταστήσουμε την επίσκεψη στους δικτυακούς μας τόπους πιο ελκυστική και για να διευκολύνονται ορισμένες λειτουργίες. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στην τερματική σας συσκευή. Ορισμένα από τα cookies που χρησιμοποιούμε διαγράφονται κατά τον τερματισμό της συνεδρίας του προγράμματος πλοήγησης,  δηλαδή όταν τερματίζεται η λειτουργία του προγράμματος πλοήγησης («session cookies»). Άλλα cookies (τα λεγόμενα «long-term cookies») παραμένουν αποθηκευμένα στην τερματική σας συσκευή, δίνοντας τη δυνατότητα σε μας και τους συνεργάτες μας να αναγνωρίσουμε το πρόγραμμα πλοήγησής σας κατά την επόμενη επίσκεψή σας. Τα cookies δεν μας δίνουν τη δυνατότητα να αποκτήσουμε πρόσβαση σε άλλα αρχεία που υπάρχουν στον υπολογιστή σας ή να μάθουμε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με τη χρήση cookies αποτελεί το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο στ) του GDPR.Τα cookies αποθηκεύονται στην τερματική σας συσκευή και έχετε πλήρη έλεγχο της χρήσης τους. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να περιορίσετε τη μετάδοση cookies αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος πλοήγησης. Cookies που έχουν ήδη αποθηκευτεί μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή. Αυτό μπορεί να γίνεται επίσης αυτοματοποιημένα. Ωστόσο, εάν απενεργοποιήσετε τα cookies για τους δικτυακούς μας τόπους, πιθανά δεν θα μπορέσετε να αξιοποιήσετε πλήρως όλες τις λειτουργίες των δικτυακών μας τόπων.

 

Ανάλυση διαδικτύου με Google Analytics

Αυτός ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης διαδικτύου που παρέχεται από την Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ («Google»). Το Google Analytics επίσης χρησιμοποιεί «cookies», αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης που κάνετε του δικτυακού τύπου. Κατά κανόνα, οι πληροφορίες που παράγονται από το cookie σχετικά με τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου διαβιβάζονται σε  έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ, όπου αποθηκεύονται.Ο δικτυακός τόπος της ΙΜΠΕΞ  ΑΒΕΕΕ χρησιμοποιεί το Google Analytics με το πρόσθετο στοιχείο της «ανωνυμοποιημένης διεύθυνσης IP». Αυτό σημαίνει ότι η διεύθυνση IP σας, που συλλέγεται από το Google Analytics, περικόπτεται από την Google εντός των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των υπόλοιπων κρατών που έχουν υπογράψει τη Σύμβαση για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο προτού να διαβιβαστεί στις ΗΠΑ. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η πλήρης διεύθυνση IP σας διαβιβάζεται σε διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και περικόπτεται μόλις φτάσει εκεί. Η Google χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές για λογαριασμό της ΙΜΠΕΞ  ΑΒΕΕΕ, προκειμένου να αξιολογήσει τη χρήση σας του δικτυακού τόπου, για να καταρτίσει εκθέσεις σχετικά με τη δραστηριότητα τον δικτυακό τόπο, και για να παρέχει περαιτέρω υπηρεσίες που συνδέονται με τον δικτυακό τόπο και το διαδίκτυο στον ιδιοκτήτη του δικτυακού τόπου. Η διεύθυνση IP που μεταδίδεται από το πρόγραμμα πλοήγησης στο πλαίσιο του Google Analytics δεν συνδυάζεται με άλλα στοιχεία της Google.Ως χρήστης έχετε τη δυνατότητα να παρεμποδίσετε την αποθήκευση cookies στον υπολογιστή σας, επιλέγοντας την κατάλληλη ρύθμιση στο πρόγραμμα πλοήγησης που χρησιμοποιείτε. Ωστόσο, πρέπει να σημειώσουμε ότι στην περίπτωση αυτή, πιθανά δεν θα μπορέσετε να αξιοποιήσετε πλήρως όλες τις λειτουργίες αυτού του δικτυακού τόπου. Αν θέλετε να παρεμποδίσετε τη συλλογή των δεδομένων που παράγονται από το cookie και τα οποία αφορούν στη χρήση του δικτυακού τόπου (συμπεριλαμβανομένης και της διεύθυνσης IP σας) καθώς και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google, μπορείτε να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε ένα άρθρωμα («plugin») για το πρόγραμμα πλοήγησής σας το οποίο διατίθεται μέσω του εξής συνδέσμου:  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου μπορείτε να βρείτε στις διευθύνσεις https://www.google.com/analytics/terms/gb.html και https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=el.Νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με τη χρήση cookies αποτελεί το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο στ) του GDPR.

 

Κοινωνικά μέσα και κοινωνικά αρθρώματα

Επίσης προσφέρουμε πλήρη προσωπική υποστήριξη μέσα από τις σελίδες μας στα κοινωνικά μέσα. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με οποιοδήποτε από τα κοινωνικά μέσα, θα την προωθήσουμε στο αρμόδιο τμήμα. Τα δεδομένα που συλλέγονται χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την απάντηση στην απορία σας και δεν διαβιβάζονται σε τρίτα μέρη. Νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της διεκπεραίωσης της απορίας σας αποτελεί το άρθρο 6,  παρ. 1, εδάφιο στ) του GDPR. Για να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω των κοινωνικών μέσων, πρέπει να είστε εγγεγραμμένος στις αντίστοιχες υπηρεσίες. Οι εταιρείες που προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες πιθανά επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα. Δεν έχουμε καμία επίδραση στη φύση, στην έκταση και στην επεξεργασία των δεδομένων αυτών .

Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter)

Αν θέλετε να εγγραφείτε στη λίστα αποδεκτών για  το ενημερωτικό δελτίο («Newsletter») που προσφέρεται στον δικτυακό μας τόπο, θα χρειαστούμε υποχρεωτικά τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σας (email).

Μαζί με την επιβεβαίωση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης, την επιβεβαίωση της πολιτικής προστασίας δεδομένων και τη μορφή του ενημερωτικού δελτίου, αποθηκεύεται επίσης η ημερομηνία και η ώρα του αιτήματός σας.

Τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται με σκοπό να σας στείλουμε το Newsletter, και πιο συγκεκριμένα:

 1. Αποστολή ειδικά προσαρμοσμένης και προσωποποιημένης επικοινωνίας μέσω e-mail και ταχυδρομείου σχετική με προϊόντα, υπηρεσίες και εκδηλώσεις της ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕΕ.
 2. Αποστολή προσκλήσεων για συμμετοχή σε κριτική προϊόντων, έρευνας καταναλωτών για την χρήση καταχωρισμένων προϊόντων μου ή την γενικότερη εμπειρία μου από την εταιρεία ή μηχανήματα.
 3. Ενημέρωση για ενδεχόμενη ανάκληση και λοιπές συναφείς ενέργειες (αντικατάσταση κτλ)

 

Με την υποβολή της εν λόγω φόρμας συναινείτε στη χρήση των προσωπικών δεδομένων, όπως αυτά έχουν δηλωθεί με διάρκεια διατήρησης από την πλευρά της ΙΜΠΕΞ  ΑΒΕΕΕ τους 24 μήνες. Η ΙΜΠΕΞ  ΑΒΕΕΕ χρησιμοποιεί τα ζητούμενα στοιχεία για την διαφήμιση των προϊόντων και υπηρεσιών της. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων, που τηρεί η ΙΜΠΕΞ  ΑΒΕΕΕ και η ικανοποίηση των δικαιωμάτων τους πραγματοποιούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Αν οποιαδήποτε χρονική στιγμή θελήσετε να ζητήσετε τη διαγραφή σας από το Newsletter και τη σχετική λίστα που δημιουργείται, ή να αλλάξετε τα προσωπικά σας στοιχεία, μπορείτε να το κάνετε στέλνοντας ένα email στη διεύθυνση br1@impexsa.gr

Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων που περιγράφονται πιο πάνω αποτελεί το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο α) του GDPR.

Όταν έρχεστε σε επαφή μαζί μας με κάποιο αίτημα τηλεφωνικά, μέσω ηλεκτρονικού ή κλασικού ταχυδρομείου, μέσω κοινωνικών μέσων, με έντυπο επικοινωνίας ή με άλλο τρόπο, ή όταν εμείς επικοινωνούμε μαζί σας, επίσης επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα όπως το όνομά σας, η διεύθυνσή σας, το τηλέφωνό σας και το περιεχόμενο του μηνύματος. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά με σκοπό να γίνει κατάλληλη επεξεργασία του αιτήματός σας. Τα δεδομένα σας χρησιμοποιούνται πάντοτε μόνο στον βαθμό  που είναι απαραίτητος για τον εκάστοτε σκοπό. Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων που περιγράφονται πιο πάνω αποτελεί το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, γράμμα β) του GDPR, στον βαθμό που σχετίζεται με τη σύναψη ή εκπλήρωση μιας σύμβασης μαζί σας, π.χ. σε περίπτωση αξιώσεων, ή το άρθρο 6 παρ. 1, εδάφιο 1 του GDPR, καθώς έχουμε έννομο συμφέρον να επικοινωνήσουμε μαζί σας για επαγγελματικούς σκοπούς. Τα δεδομένα της επικοινωνίας θα διαγραφούν όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα για την επικοινωνία μαζί σας και εφόσον έχει παρέλθει η τυχόν νομική προθεσμία φύλαξης.

 

Διάρκεια φύλαξης των δεδομένων χρήσης

Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά την επίσκεψή σας στον δικτυακό μας τόπο θα διαγράφονται έπειτα από 7 ημέρες. Μετά το διάστημα αυτό, τα δεδομένα του υποκειμένου δεδομένων που ορίζεται σ’ αυτή την ενότητα διαγράφονται εάν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον περιγραφόμενο σκοπό, εκτός εάν η νομοθεσία επιβάλλει αποθήκευση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

 

Τα δικαιώματά σας

Έχετε δικαίωμα να ενημερώνεστε για τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από την ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕΕ και, εφόσον συντρέχουν οι νομικές προϋποθέσεις, δικαίωμα σε διόρθωση, διαγραφή και περιορισμό της επεξεργασίας τους. Επίσης έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά δεδομένα που έχουν δηλώσει σε μια συνήθη, δομημένη μορφή που μπορεί να αναγνωστεί από μηχάνημα. Αυτό περιλαμβάνει το δικαίωμα της μεταφοράς αυτών των δεδομένων σε διαφορετικό υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων. Στον βαθμό  που είναι τεχνικά εφικτό, μπορείτε επίσης να ζητήσετε από τη ΙΜΠΕΧ ΑΒΕΕΕ να μεταφέρει τα προσωπικά δεδομένα απευθείας σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων. Για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματα και σε περίπτωση που έχετε απορίες ή παράπονα σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθυνθείτε στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕΕ

Στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων

Όνομα αντιπροσώπου Αυγουστής Κωνσταντίνος

Τηλέφωνο: 2310511655

Διεύθυνση: Νέα Μοναστηρίου 214, TK 546 28 Θεσσαλονίκη

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: br1@impexsa.gr

 

Αν έχετε οποιοδήποτε παράπονο, έχετε επίσης το δικαίωμα να απευθυνθείτε στον αρμόδιο υπεύθυνο προστασίας δεδομένων.